ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිහින් සුළඟට…💖

සිහින් සුළඟට…💖

ලියෝමි චාමිකා
2023-December

සිහින් සුළඟට මුසුව ඇවිදින්
අපේ සෙනෙහස සුවඳ දෙනවා
මතක අතරේ සැගව ගිය නුඹව
යළි යළිත් මම සොයනවා

පාට නොමැතිව ඇන්ද සිතුවම්
එක පෙළට මට මැවෙනවා
හීන අතරින් නළලේ තිලකය
මැවි මැවී මට පේනවා

මතක අතරේ කිමිදෙමින් මා ඉන්නවා
දෑතෙ සෙළවුණු වළලු සද්දේ
අදත් සවනේ රැදෙනවා
ඉදහිටක මගේ මුහුණත්
කැඩපතින් මා බලනවා
ඒ මතින් මට ළංව,
නුඹ ඉන්නවග දැනෙනවා