ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිරගෙය

සිරගෙය

සෝමබන්ධු කොඩිකාර මෙල්බන් නුවර
2022-November

අයදින්න එපා තව,
අදුර එලියක් නොදෙයි.
ඉල්ලන්න එපා කිසි,
නිහඩතාවය ගොළුයි.

නොතවන්න සිත් සතන්,
රිදුම් දෙන පාරිශුද්ධත්වයෙන්.
කිම්ද පළ අයදුමින්,
බෙලහීන දෙවියන්ද දුබල නම්.

ගයන ගීතිකාවන් – පුද පඩුරු,
රුහිරු ඵල, රස බොජුන්,
නොගෙනේය විමුක්තිය.
හැරෙනු ඔබ ඇතුලතට.
අදුරු කලු ගලින් සැදු,
ඔබම සැදු සිරගෙයින් මිදෙන්නට.
නොවෙද? එය,
ඔබ සොයන විමුක්තිය.