ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සඳු ඇතිදාට **************

සඳු ඇතිදාට **************

ලුෂානි දමයන්ති - කැකිරාව
2023-November

හිරු අවරට ඇදුනාට
සතුටු වුනෙලු සඳු රෑට
ගඟනත නෙක නෙක පාට
හැඩ කරවයි…..

පුර පොහොයට සඳ පාන
දිඳුළන’යුරු රස ගේන
දොර ඇරියම පිටවාන
ලෙස විහිදයි……

තුරුගොමු මත ඇතිරිල්ල
සඳිසි සඳුගෙ එළි දැල්ල
මිහිමත ඇදි සෙවනැල්ල
දහවල මෙන්…….

සඳ අහසට නැගුනාම
දියමත පිපි මල් සෑම
කැමතිලු සඳ දිය නෑම
සැම දිනයේ……

දුරුකොට සියළුම දෝස
කොඳ කුසුමන් හැර දෑස
සඳ වෙත පා මදහාස
පෙති විහිදයි……

තරුකැට තුරුලට ඈඳ
ගනිමින් කරවන සාද
සැනකෙළි සරයක් වූද
සඳ මඩලේ……

කැකිරාව