ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

විසල් හදක කවි

විසල් හදක කවි

රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ
2021-February


උපුටා ගැනීම – සඳගිර පාමුල – 2015 දෙසැම්බර්

සදත් ඇතුන් පසුපස ආ ඇතිනි මෙන
ඇවිත් ඇහැ ලඟට රෑ හීනෙන් පෙනෙන
නොදත් නමුදු මා සිත විතර ද පමණ
එදත් නුඹ ම පමණය මා පැතු සෙවණ

හේමමාලිටයි………….