ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

වසන්ත නිම්නය

වසන්ත නිම්නය

කුශාන් ලවන්ග
2023-May

වසත් සානුවක වෙළී සියොලග
සීත සුළගට පහස නිවමින්
මනා සිත් කැන් විසිරියාවී
දෙසිත් ආදර පහස විදිමින්

ලතාවක් සේ හමාගන ආ
සුළන් රැල්ලක සුවය විදිමින්
නුඹේ ලස්සන මුවින් අයදිමි
සතුටු කදුළක දෙතොල තියමින්

හරිත පැහැයට වඩා රසවත්
නුඹේ රෑ සිරි දෑසේ හොවමින්
තවත් මොහොතක සුවය ගෙනෙමී
ඇසට ඇස රැදෙනා එකම දුරකින්

දෙකන්දක් මැද පාලු නිම්නෙක
නුඹේ පහසේ තුරුළ විදිමින්
වළා රොදකට මුවා වෙමු අපි
ප්‍රේමයට සීමා නැති බවින්…