ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ලයිට් සහ වතුර ඉතුරු වෙලා තිබුන නිසා දැම්මෙ නෑ

ලයිට් සහ වතුර ඉතුරු වෙලා තිබුන නිසා දැම්මෙ නෑ

වජිර ජයවර්ධන
2022-April

ලයිට් සහ වතුර ඉතුරු වෙලා තිබුන නිසා දැම්මෙ නෑ

ලයිට් සහ වතුර
ඇති නෑ කමකි මිතුර
කළුවරේ වත් දකිමු
නොවී පස මිතුර

වියනක් වගේ බැබළුණ තුරු වැල් කැපුවා
ගමින් ගමට උදාන දී එළි කෙරුවා
එයින් ලැබුණ එළියෙන් සැණකෙලි නැටුවා
මාරු වෙවී නොඅඩුව ඒ වැඩ කෙරුවා

කළුවර වුන මොහොත
බරට කරගෙන අවිය
කලතනා විට ගලිය
නොපෙනේද ඇති වළිය

මේ අය නෙමෙයි ඊළග අය එන විටදිත්
ඇසෙයි හැම දෙසේ කා කා හඬ සද්දෙන්
මඩ ගෙන අනා කලතා ගුලි මේ පැත්තෙන්
වීසි කර කර නටාවි උන් මහ සද්දෙන්

කැලෑ කපා තව තව එළි නංවාලා
දියුණු වෙලා එමු සැණකින් කොළඹ බලා
සෙල්ෆියකුත් ගසා තව තව උදම් වෙලා
යන විට වදිමු දණ හිස දී බිමට නමා

අදම මෝඩ අමන ගතිය දුරු කරමු
දහයක් වවා එක ගස ගානේ කපමු
භූතානයෙන් අපි පාඩම් ඉගෙන ගමු
සෝඩා පෙන වගේ දියුණුව ඉවත ලමූ.