ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රැය..

රැය..

සුදර්මා වීරක්කොඩි
2023-June

නින්ද විතරයි එකම සුව මග
හීන නොදකින මහ රැයේ..
මතක පමනයි තනිය දන්නේ
හද පිපුනෙ නැති රාත්‍රියේ..

අකුරු ඇමිනෙන වචන පැටලෙන
තරු ජනේලෙන් හිතේ වටවෙන
රැහැයියෙක්වත් අඩන්නේ නැති
හිමත් දියවෙන ගොම්මනේ…

වැහිපොදක්වත් වැටෙන්නේ නැති
මල්සුවදවත් දැනෙන්නේ නැති
හුස්ම පමණක් වැටෙන නද ඇති
රැයම සොදුරුයි මිහිරියේ