ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රැගූ චරිතය කුමක් වුව මුත්………….

රැගූ චරිතය කුමක් වුව මුත්………….

රාජ්‍ය කලාභුශන, කිවිපති සාසනකීර්ති-දේශාභිමානී ඩබ්ලිව් .කේ .සරත් විමලසිරි
2022-September

මහා වංශය තරමටම උස
මහා දැනුමෙන් සුපිප්ෂිත මල
මහා පරිමානයෙන් විශ්වය
සුවඳවත් කළ සුවඳ තවමත්
හමා යයි සිවු මංසලේ
සුපිපි මානස විලේ සියපත්
පුෂ්පයක් සේ හිමවතේ

පෞරුෂත්වය සමඟ මුසුවුණු
මධුර හඬ රඟහල පුරා රැදි
ප්‍රේක්ෂක සිත් සදා මන බැඳි
තවත් නිම්නාදවේ සිත් තුළ
වැටුණු සත්කුළු පවුරු පියසට
දිමුතු වැස්සක හඬද පරයා

රැදී ඇසි දිසි තිර හඬේ
බැදී සහසක් සිත් බැඳේ
සැදී පැහැදී පෑ විකුම්
නදී තල දිය වැලක් සේ ඔබ
රිදී ලොවකට බිහිදොරක් වුණු
යුගය තව ශේෂව තිබේ

රැගූ චරිතය කුමක් වුව මුත්
එතුල ජීවත් වෙමින් නිරතුරු
වේදිකා ටෙලි සේම සිනමා
අඹර පෑයූ පුරා සඳ ඔබ
සුවහසක් තරු පබා කරමින්
එපින් බලයෙන් නියතමයි ඔබැ
නමින් ජැක්සන් ඇන්තනි වූ
සිතින් මෙන් සියොළඟින් සුවවී
යළිත් හෙළ රන් දෙරණ මත සිය
පා නගන්නට අපත් සමගින්
එකතුවෙනු! සක්සුදක් සේ

08/82022