ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යන්නම්

යන්නම්

වෛද්‍ය ඇනස්ටා නිරෝෂිනී විජේසිංහ - බැසිල්ඩන් එංගලන්තය
2023-November

මල් මල් හීන බොඳවී නෙතු පියන් මැද

සිල් ගත් සේම නිහඬයි මුව වදන් බිඳ

කල් යල් නොගොස් බොඳවූ හිත හීන කඳ

නිල් වන් නුඹේ ඇස් මත මේ විරහවද