ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මිසි නෝනාත් ආදරෙයි

මිසි නෝනාත් ආදරෙයි

ශ්‍රියාණි අමරසේන
2022-September

මිසි නෝනාට ආදරෙයි කියා ඔබ කීවා එදා
තරණයේ තංගප්පන් ලෙස මතකද මා හා රැඟුවා එදා
අපි ඔබට ආදරෙයි එදා මෙදා තුර මතුවටත් සදා
නැඟිට එන්න කෝ සිනාසෙන්න කෝ අපේ ආදර ඇන්තනී ජැකා