ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මැනලද අම්මේ කිරි දුන්නේ

මැනලද අම්මේ කිරි දුන්නේ

විමල් ඇම්. ගමගේ
2023-November

උසාවියේ නඩුවක්
අම්මාගේ දේපල බෙදන්න
අප අතර නැති ඇයගෙ
ආදරයෙ වපසරිය
හරියටම මැන බෙදන්න
ඔවුන් සමතුන් වේද

රෝහලකට නොගොස්
මා බිහිකළ ගෙපැල
සුළු දියෙන් තෙත් වෙලා
සුවඳ හැමු මැටි පොළොව
ඊයම් බරු වගෙයි මතක
සිත ඇතුලෙ කැලතෙන්නෙ
ඉතින් හැකිවෙද ආදරයෙ වපසරිය
හරියටම මැන බෙදන්න

කිරි එරුණු තන මඩල
සෙනෙහසේ මතක ඉම
කට්ටි කර මැන බෙදන්න
උසාවියට පිය නගන්න
දෙපා නෑ එසවෙන්නෙ