ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මා දුටු වෙසක්….

මා දුටු වෙසක්….

ශ්‍රියානි උඩගංගොඩ - මහනුවර
2023-June

ගත වාරු නොමැති අය සිටියාට පන්සලේ
සවි බලැති උන් සැවොම රැස් වුනේ දන්සැලේ
තොරණ්මත ඇදී කථා අරුත් දුන් පින්සලේ
එලි රටා වලට මය සියලු නෙත් යොමු කලේ

මහලු වූ මව්පියන් තනිකමින් සිටි වෙලේ
ගෙයින් පිට දූ පුතුන් බොහෝ පිංකම් කලේ
රැස් කකා මහ සෙනග සුදූ වතින් පන්සලේ
තරගයකි වදින්නට බුදු මැදුරේ මුල් පෙලේ

නෙක පාට කූඩු නම් එල්ලුනා කඩ පිලේ
සමාගම් ලාංඡන වලින් එය හැඩකලේ
අත් හැරීමක අගය බණ දෙසුම් දෙසු වෙලේ
කුසල් නොව පින්වතුන් ලකුණුමයි රැස්කලේ

අනේපිඩු සිටාණන් විශාකාවන් වගේ
දන් බෙදන උන් හිටියේ කැමරාව යන මගේ
වෙසක් සද පායලා එලිය දුන් බුදු මගේ
අදුරේ අත පත ගගා දුවනන් නෙත ගැටේ

විශ්වයක්‌ තරම් දේ දෙසු මහා බුදු රදුන්ගේ
දර්ශනය තුලින් ලත් අබ පියල්ලක් වගේ
බිදක් ගෙන නිති රගන බොදුනුවනි දිවිමගේ
බුදුදහමේ ඇති අරුත සොයනු එය හරි අගේ