ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මව් තරුව

මව් තරුව

සපුමල් බණ්ඩාර - එංගලන්තය
2021-December

සෙනෙහසට ඉඩදී
ඝනදුරට එළියවී
අහස්කුස සිසාරා
රෑ දවල් දැල්වුනී

නොනිමි ගගනා තලයට
ගිරි ශිකර පොලෝතලයට
සහසක් දනන් ඇතිවුව
සෙනෙහසම පසක්විය

තමාගෙන් ගලවා සැකසී
තනා ආලෙන් මහද පනදී
අහසතුල සිට බලා
මවු තරැව හිනහුනා