ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මව්වත් කමට කොතැනද උපහැරණ වෙන

මව්වත් කමට කොතැනද උපහැරණ වෙන

චන්දන හෙට්ටිආරච්චි - නිට්ටඹුව
2023-October

මහ සාගරය බඳු සෙනෙහෙන් පුරෝගෙන
දෙකොණක් නොමැති මහ අහසත් වගේ වෙන
කරුණා දයා ගුණයන්ගෙන් වසාගෙන
මව්වත් කමට කොතැනද උපහැරණ වෙන

මව්වත් වෙන්න විඳිනා වේදනාවන්
මැව්වත් නොහැක මහබඹු වෙන දයාවන්
රැව්වත් පවකි දරුදුක වාසනාවන්
හෙව්වත් යන්න ඇය ගියදා වළාවන්

මතු බුදුවන්න නොව නිවනින් සැනසෙන්න
එතකල් යළි යළිත් සසරෙදි හමුවෙන්න
දිවියට ජවය දී පණ නළ රැක දෙන්න
කවදා උනත් කොතැනක හෝ හමුවෙන්න