ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මගෙ කුසට එනතුරා ඔබව හඳුනන්නෙ නෑ

මගෙ කුසට එනතුරා ඔබව හඳුනන්නෙ නෑ

ප්‍රීති රන්දෙණිය
2022-July

කොයි දේසෙ කොයි දීපෙ
හිටියාද දන්නෙ නෑ
මගෙ කුසට එනතුරා
ඔබව හඳුනන්නෙ නෑ
සංසාරෙ පුරුද්දට ආවාද දන්නෙ නෑ
මවක් වෙනතුරා මට
මවු සෙනෙහෙ දැනුනෙ නෑ

මටම අදහනු නොහැකි
මගෙම ලේ කිරි කරණ
විශ්වයේ විශ්මිතම නිමැයුමක්
මගෙ සිරුර තුළ හිඳී

කන්න නෑ නුඹ කුසේ නවාතැන් සාදාගෙන
නින්ද නෑ නුඹ කුසේ සෙල්ලමක් හදාගෙන
දුවන් නෑ වස්තුවේ ඒ නුඹව රැක ගන්න
මගේ කුස නුඹේ ලොව
මගෙ සුසුම නුඹ දිවිය

මගෙ ලෙයින් මගෙ කුසින් මගේ සුසුමින් වෙන්ව
එන මොහොත බිලිඳු පණ දෙවින්දෝ රකිත්වා
යෝද බල යෝද සවි මගෙ පුතුට ලැබෙත්වා
තිලෝගුරු දහම් කඳ සෙවනක්ව සිටිත්වා !

ගායනය ; උරේෂා රවිහාරි
සංගීතය ; ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ