ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බේබද්දා…

බේබද්දා…

හශාන් සම්පත් සමන්වත්ත
2024-May

කයිවාරුවට රුසි නොදෙමින් කටට විඩා
අරුතක් නොමැති බර වැකිනම් එමට දොඩා
ඉන රැඳි සරොම වැටුණත් දෙපතුලට කඩා
කෙරුමෙක් නොමැත අහලක තව ඔහුට වඩා

පෙර වෙර නොවුණු අතපයෙහි හත්තිය
වෙනුවෙන් යොදයි පැළ ඉනි වැටෙහි බුත්තිය
ගමටම හඬ නගා ඉල්ලුවද යුක්තිය
බල්ලොත් දනිති ඒ උත්තමයන්ගේ විත්තිය

ලෙන්ගතුකමින් අමතන්නට යැයි සොඳුරේ
මැදුරෙහි නොමැත වැඩියම පැය විසි හතරේ
සලෙ ලුන් වෙත සෙමෙන් යන එන අඩ අඳුරේ
නින්දක සුව තැනෙයි තම අඹුවගේ පැදුරේ

කළ ගුණ තබා යුතුකම්වත් බොහෝ හිඟයි
රහ මෙර ලොබින විසුමත් මව් රටට නිගයි
රත්වනතුරු හැලිය කකුළුවො දියෙහි රඟයි
බේබදු කමත් පරිහෙන ජාතියක මගයි

Photo credit; Motoki Tonn