ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බිකිනි කවි

බිකිනි කවි

උදයංග අමරසේකර - ප්‍රංශය
2022-February

සොබනිය,

ඔබ සුදුවතින් සිටීම

මට නොරුස්සයි

එවිට ඔබෙන් වහනය වන

ක්ෂාන්තියක මහත නිසා

ඉන් මාව අඩපනව යේ

පුදසුනක ඔබ වඩා හිඳුවා

බෙර දවුල් හඬවා පේවී

දන්වැට තැබීමට

එවිට මට සිත්වෙයි

එබැවින් පිය සොඳුර

බිකිනිය ම යහපති