ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බලාපොරොත්තුව..

බලාපොරොත්තුව..

යෂිකා විජේසිංහ
2022-July

තබමි සුබ පැතුමක්..
දෙතොලගින්
උණුසුම් හාදුවක තවරා
ඔය නළල මත..

මේ අප හමු විය යුතු
සෘතුව නොවේ..
අතරමග නොනැවතී
යා යුතුය..යා යුතුය..

මල් වැරූ තුරු හිසක..
ඉව කරනු කිම..
මල් සුවඳකට..
අහඹුවක පැටලෙමින්
හමු වෙමුද මතු
නුඹ මගේමද..
අපි අපේමද නොඅසන..
අපට හිමි දේශයක
අපට හිමි කාලයක..

ශීතයක් වුව
ඒ අප හමුවිය යුතු
සෘතුවයි..

2022.06.28