ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පොත්

පොත්

තිලිණි ලක්ශාන්ති - මහනුවර
2023-June

සිත් දකින්න නෙත් දහසක්,
රස විදින්න සිත් සහසක්,
ඈත යන්න පියාපතක්,
දෙයි පොත් මට නිති සවියක්…

හෙමින් කියා දී ජීවිත මග,
නැගිටින හැටි වැටුණු තැනින්,
කඳුළු මකන හසරැල්ලෙන්,
තාලය මවමින් අකුරෙන්…

දහසක් මැද තනිවෙන හැටි,
තැවුල් මැදින් හිනැහෙන හැටි,
වැටි වැටි යලි නැගිටින හැටි,
කියා දෙති පොත් හරි හැටි…