ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පොත්

පොත්

තිලිණි ලක්ශාන්ති - මහනුවර
2023-October

සිත් දකින්න නෙත් දහසක්,
රස විඳින්න සිත් සහසක්,
ඈත යන්න පියාපතක්,
දෙයි පොත් මට රස ගඟුලක්,

හෙමින් කියා දී ජිවිත මග,
නැගිටින හැටි වැටුණු තැනින්,
කඳුළු මකන හසරැල්ලෙන්,
තලය මවමින් අකුරෙන්,

දහසක් මැද තනිවෙන හැටි,
තැවුල් මැදින් හිනැහෙන හැටි,
වැටි වැටි යලි නැගිටින හැටි,
කියා දෙති පොත් හරි හැටි…

තිලිනි උත්පලා ලක්ශාන්ති,
මහනුවර.