ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පවන හමනු මැනවි යලිත්

පවන හමනු මැනවි යලිත්

චන්ද්‍රා සේනාධීර - නවසිලන්තය
2023-July

ඔබගේ පෑන් තුඩින්
භීෂණ යුගයේ අත්දැකීම්
පද මාලාවක් වී ගලා ගියා.. …..

ගීතය තහනමට ලක්වූවත්
අදටත් එහි දවටනය ගලවත්ම
ඇසට කඳුලු බිඳු ගලා එන්නේ
පවන සර්වකාලීන බව කියාදෙමින්

සම්මානනීය මහාචාර්ය ගී පද රචක
සුනිල් ආරියරත්න මහතානෙනි
ඔබට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායු පතන්නෙමි !!!!!

26-May-2023