ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නො ඉඳුල් ඉඳුල්

නො ඉඳුල් ඉඳුල්

ඩබ්ලිව්. ජයසිරි
2021-April

මුදුන් මුලට ඕන නැද්ද
අත්ත මුදුන අගට පිපුනු
සුවඳ කුසුම
නො ඉඳුලේම පරවෙනතුරු
බලාගෙනයි
එහෙම නොවෙයි
මුදුන් මුලේ
උජාරුවට
මී මැස්සෙක් පියඹා
එයි
මල්කෙමියට
නො දැනෙන්නම
පියලිඋඩින්
කෙඳිරිල්ලේ
සිපගන්නා
ඔබ මුවගට
සිණාගඟක්
ගලාහැලෙයි
බලාගෙනයි

[13/03, 10:31]