ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නොපෙනෙන දෑ දකින් පුතේ

නොපෙනෙන දෑ දකින් පුතේ

සුදර්මා වීරක්කොඩි
2022-November

නොනිදන ලන්ඩනයේ …

මහ රූස්ස ගහ ලඟ බිම
පොඩි මදු වැල එතුන ලතා
මොණර ,ගිරා පරවි මැදින්
පොල්කිචි හඬ නද මවනා..

පාලොස්වක හද අතරේ
කණමැදිරියො අදින රටා..
අනෝරාවෙ මහ වැස්සක..
වැලිමුල්ලක මල් පිපුනා…

පිණි බින්දුවෙ සිරි දකින්න
පොද වැස්සක සිහිල ගන්න
සරතැස සුවඳින් ලබන්න
ලස්සන හදතුල විදින්න …

අකුරු අතර නොකියවෙනා
කතා හිතින් රස විදින්න
දුවේ පුතේ ජීවිතයේ
මිහිර ඉතින් වැළඳ ගන්න..