ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිවී ගිය නීලා

නිවී ගිය නීලා

රාජ්‍ය කලාභුශන, කිවිපති සාසනකීර්ති-දේශාභිමානී ඩබ්ලිව් .කේ .සරත් විමලසිරි
2022-February

නවසිය පනහයෙදී ඉපදුණු සුවිනීත
දියණිය සුපින්වත් පවුලක අතිජාත
කුරවිය ලෙසින් ගැයු නොමියන මධුගීත
නිමවිය දුර ගොසින් සිටි මෙහි ළගපාත

පාලා සහජ ප්‍රතිබා ඔබැ නවආරේ
ජාලා නොමැති කල මහගෙදරෙහි පාරේ
වීලා නිසි ලෙසින් පිය මැන සිය ආරේ
නීලා සඳක් මයැ පෑයූ අඹරෝරේ

අවුරුදු පහේදී ගයමින් මුල් ගීය
නිවැරදි ලෙසින් විඳ ස්වරයේ රන් හීය
දින දින බබළමින් ගී සරසවි පාය
බැදිවල නොගොස් නිවැරැදි මඟ පැමිණීය

සැරසී විසාකාවෝ සූ සැට බරණින්
පැමිණී ලෙසින් එන්නට බැරිබව දැනුණින්
දරුවෝ ගැන සිතා වැස්සේ දුව පනිම්න්
ආවෝ එදා ඔබ මහ මඟ ලත නොවමින්

ඔබ උරුමයෙන් ලත් හඬ හෙළ ජන ගීයේ
නව රිද්මයට අමිලවු මිහිරකි පෑවේ
ගුවනේ සුසර වුණු සරයේ මධු රාවේ
තව සුවහසක් කල් පවනැලි හා පාවේ

සර නැණ වඩා භාරත තක්සලා වෙන්
දුර ගමනක් ගියෙන් නිවැරැදි විලාසෙන්
පර පුරකටම සිප් කිරි පෙවු දයාවෙන්
සුර අංගනාවිය වෙන්විය කලාවෙන්

දුරු කරවනු රිසින් මෙහි පෝලියෝ දුක
ඔබ කළ මෙහෙය ඇත ඉතිහාසයෙහි ලක
නිහඬව ජන සෙතට කළ දෑ නෙතින් දැක
සැමදා ජන සිතේ පවතී නොමැත සැක

ගීහඬ ඇසෙනවිට ඔබෙ රන් ටිකිරි සිනා
නෑ සංවේදී නොවෙනා හදවතක් මනා
ඔබ මෙහි ශේෂ කර ගිය ගී මිහිර ගෙනා
තව කල්පයක් කල් පවතී සමග දනා

18.1.2022