ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිල් කටරොළු

නිල් කටරොළු

වෛද්‍ය ශ්‍යාම කුමාර මුණසිංහ - කොල්චෙස්ටර් - එංගලන්තය
2023-November

මහමග දිනක් වැරදීමකින් හමුවුණ
නිල් කටරොළු මලකි හිත ළඟම ගුලිවුණ
අත ළඟ පිපී සැනෙකින් මිටින් ගිළිහිණ
මතකය පවා සුවයකි හිතේ හිරවුණ