ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

 නිදොස්  කොට නිදහස් ද ?

 නිදොස්  කොට නිදහස් ද ?

ඩී. කන්නන්ගර - ලන්ඩනය
2021-May

සිප්සතර  හදාරන
සුරතලුන්  පැහැරගෙන
අවයවත්  උදුරගෙන
අමු අමුවෙ  මරාගෙන
රන්මසින්  සැනසෙමින්
නිල ඇඳුම්  හැඳ ලමින්
උජාරුව  පෙන්වමින්
වැජබුණාවූ  එවන්
වධකයන්  සියල්ලන්
මේ දහම්  දිවයිනේ
නිදොස්කොට  නිදහස්ද?

එකම එක රොටියකින්
දවස  පාකර  හරින
වැව්‍ ජලය  දුහුවිල්ල
මැද ගෙවන  ජීවිතය
කටුකබව මැදින් වුව
බදුගෙවන
ඇටසැකිලි
මෙවන්වූ  ඇටසැකිලි
ගෙවන බදු  පුදන  ලේ
සොරකමින්  සොරාගත්
සුදුඇදුම්  චෞරයන්
සියලුදෙන  පින්බිමේ
නිදොස්කොට  නිදහස්ය!

මදපවන ලා  සිසිල
සිහිල්  සිසිලැල්  ජලය
රටට  දායාදකළ
මහා  ගස්වැල්  සමග
පොලවටද වදදෙමින්
වැලි බොරළු  වනසමින්
සියලු දේ විකුණමින්
විනාසය  අභිමුවට
දිවයිනම  ගෙනයමින්
සිටින මේ  සතුරනුත්
නිදොස්කොට  නිදහස්ය!

තුලාවෙන්  අද දිනේ
නිදහසක් ලැබුවමුත්
සතර රියනක්  යටට
සුදුසුකම්  ලබනවිට
සිහිවේවි! දුක්වේවි!
ඇසින්  කඳුළක්  යාවි
පසුතැවිල්ලෙන්  ඔබේ
හදවතම පුපුරාවි!
උපන්දේශයට  නුඹ
කල විපත්  සිහිවේවි
නුඹේ  දරුමුනුබුරන්
ඉතිරිකර  නුඹ ගියත්
ස්වභාවධර්මයේ
සියලු  හදවත්වලින්
හෙලන මහශාපයෙන්
ඔවුන්  ගිනිගෙන දැවී
දැවි  දැවී  පිච්චෙමින්
අපහාස  උපහාස
විඳලමින්
වැනසේවි!
ආත්මය කිසිවිටෙක
සමාවක්  කිසිදිනෙක
නුඹට හිමිනොවෙන්නට
තුලාවෙන් විසඳාවි
එදින නුඹ මේ ලෙසට
නිදොස්කොට නිදහස්ද?