ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නව වසරට සෙත්කවි

නව වසරට සෙත්කවි

කංචනා කුමාරි දොඩංගොඩ - පන්නිපිටිය
2022-January

නව වසරට සෙත්කවි

ලොවම පුබුදුවා දිනකර නැගේවා
රැයේ අඳුර පලවා සඳු නැගේවා
සේපාලිකා සුවඳට තරු පිපේවා
දෙව් බඹ මුවින් සෙත් පැතුමන් රැව්දේවා

සාමය ආදරය ලොව තුුල පැතිරේවා
රෝ බිය සදහටම මෙලොවින් දුරුවෙිවා
බිය සැක දුරුව සැනසුම ලොව ඉතිරේවා
සැමටම සුබම සුබ නව වසරක් වෙිවා!!