ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දෙබස් කවි මිහිර – පෙබරවාරි

දෙබස් කවි මිහිර – පෙබරවාරි

ජනකවියා
2021-February

ගම්බද සුන්දර පෙදෙසක නිවසක් ඉදිරියෙන් ගමන් ගත් තරුණයෙකුට එම නිවස ඉදිරිපිට සිටි සුන්දර තරුණියක් දැක මෙසේ කියැවුනාලු.

ලඳුනි තොප රටේ දන් පින් නොකරත් ද
අතරින් පතර යතුරින් දොර නාරිද්ද
මානෙල් මල් විලේ මැඩියෝ නොකෙළිත් ද
විරහ දුකින් මා මලහොත් පව් නැද්ද

තරුණයා දැකීමෙන් ද කවිය ඇසීමෙන් ද සසල වූ තරුණිය ඔහුට මෙසේ උපදෙසක් දුන්නාය..

යන්නෝ මෙ මඟ රෑ දාවල් තොර වෙද්ද
බොන්නෝ ගඟෙහි දිය බොර කරලා බොද්ද
දෙන්නෝ පහස ගෙට අඬ ගහලා දෙද්ද
දන්නෝ උපා මිණි බැඳි දොර නාරිද්ද

තරුණයා උපදෙස ගන්නත් ඇති.