ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දුවන්නෙ අපි …

දුවන්නෙ අපි …

සමන් කුලරත්න - ඔස්ට්‍රේලියාව
2022-October

දුවන්නෙ අපි සිහින පස්සේ
උන්මාදෙන් උදම් වෙලා
සිතන්නේ අපි පැතුම් ඔස්සේ
සිඳ අක්මුල් පුස්සෝ වෙලා

දුවලා දුවලා නැවතුනාම
නැවතුම්පොළ පාලු වෙලා
අත දෙන්නට කිසිම කෙනෙක්
නැහැ එදාට ඉතිරි වෙලා

නොපමාවී යන ගමනක්
යමු ඔක්කොම එකතු වෙලා
ලස්සන දවසක් හදන්න
නැත තවමත් පමාවෙලා