ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දුරක හිටියත් හිතින් අප නුඹ සමඟමයි

දුරක හිටියත් හිතින් අප නුඹ සමඟමයි

ලක්ෂ්මි දමයන්ති
2022-May

දෙමාපියනි සොහොයුරු සොයුරියනි ලක
නුඹේ සවිය දැක උණුසුම් වීය ගත
තලා පෙලා නොරිදා ජනයාගෙ හිත
අරගලයකි පොදු ලක් වැසි එකතු වුණ

සෙවණ සදන්නට මුස්ලිම් සොයුරෙකුට
සිහල කතක් අල්ලයි කුඩයක් හිසට
බොදුනු කිතුනු හිමිවරු අරගල බිමට
එකතු වුණේ ලක් වැසියගෙ පෙර පිනට

පක්ෂ ජාති ආගම් වෙනසක් නොමැතී
අව්ව වැස්ස රෑ දාවල් නොසලකතී
එක අරමුණක පිහිටා පෙරමුණක රැඳී
වැටෙන රටක යෝද බලය නුඹෙන් දිසී

සමඟි බලේ පෙර සිට තිබු අප අතර
බෙදුණු එකක් කෙරු ඒ පාලක පවුර
බිඳවා දිනේවා මුලු අරගල බිමම
පිළිරැව් නැඟේවා එඩිතර ජන හඬම

අපේ රටට ආදරෙ කරනා අපට
එවන් නායකයො නොලැබුණෙ පෙර පවට
එළඹෙන දිනෙක සම්මා සතියෙහි පිහිට
තමනට පෙර රටය! දිනවමු ජන බලය

ඉන්නේ පිට රටක හේතුන් අපමණය
එනිසා අප පිටය නොම සැළකිය යුතුය
ගතින් නුඹ සමඟ නැති වූවත් ඔතැන
ලක් මව අපෙයි අප මතු මියෙනා තුරුම

බින්ග්හැම්ටන් විශ්ව විද්‍යයාලය, නිව් යෝක්