ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දුක,විපත දෙන පව

දුක,විපත දෙන පව

රාජකීය පණ්ඩිත පනාමුරේ තපස්සී හිමි - ලන්ඩනය
2022-January

දුක, විපත දෙන පව

දවසින් දවස අපි වයසට යනවාය
කළ කම් පසුපසින් නොහැරම එනවාය
රූපය වෙනස්වී සවි ගිලිහෙනවාය
සිත ගත දවා පාපය ඵල දෙනවාය

පෙර කළ පාප ගැන දැනුමක් නැතුවාය
පිනකුත් තිබේදැයි නොම වැටහෙනවාය
පින් ඵල ගෙවී පව් ඵල මතුවෙනවාය
අසරණ වී එවිට කඳුළැලි බොනවාය

සැම විට අන් අයගෙ දොස් දැක මතුරාය
පව් බිජු සතර අත සතුටින් වපුරාය
පව් ඵල තමා වට කරගෙන උතුරාය
පාපය සැමට දුක ගෙන දෙන සතුරාය

දුක දොස සමඟ ජීවිතයම දෙදරාය
යස ගොස තෙදස බල සිඳ බිඳ පෙරලාය
සෙත සුව සතුට සැනසුම නිති දුරලාය
කළ පව සසර සුව නිවනද වළකාය

.