ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ජීවයයි සත්සරය නැලවූ…(නන්දා මාලනිය.)

ජීවයයි සත්සරය නැලවූ…(නන්දා මාලනිය.)

වෛද්‍ය ගාමිණී මද්දුමගේ
2023-December

සංසාර සාගරේ …ජීවිත ..
යාත්‍රාවෝ එද්දි වෙරළට

බුදුහු කරුණා ..දෑස තෙමිළා..
නිසංසල මල් පිපුණි කඳුවට.

නොදුන්නත් නුඹ ..එමල් පෙති ඉති..
උඩඟු ලියනගෙ නීල වරලට.

ගිගුම් දීලා …වැටුණු මහ වැසි…
ගී ගඟක් විය.. වියළි පොළොවට.

පිපුණු මල් දැක…මවක් හැඬුවා…
දුවගෙ කර නැති මාල පොටකට.

දෙතිස් වදයෙන්….මැරුණු මපුතුන්..
යදම් සමගින් නිදයි කඳු යට.

දුගීයන් මුව …සිනා කැන්දා…
බතක් වෙනකොට දුගී පැල වෙත.

යුගය නුඹගෙයි …ගී ලොවේ හෙළ…
ගලන ගඟ ලෙස සුබාවිතයට.

ගැහැනියයි කඩ..මණ්ඩියේ සිටි..
හිතුමතේ දුව යද්දි දීගෙට.

ප්‍රේමයයි නුඹ .. හෙලූ කඳුළේ …
බලා සිටි ..ඔහු පදින ඔරු දෙස.

ජීවයයි.. සත්සරය නැල වූ..
ඇදුරු පට්ටම් නැතත් නම වෙත.

ගීතයයි… අම්මා වරුන්ගේ…
කඳුළකට කී..හදවතේ දුක.

*************************************

වෛද්‍ය නිලධාරී .
බන්ධනාගාර වෛද්‍ය ඒකකය .
බදුල්ල .
2023.11.28.