ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගස හැරයන කොළ…..🍁🍂🍁

ගස හැරයන කොළ…..🍁🍂🍁

කිත්මිණි ජයසිංහ - ලන්ඩනය
2023-November

විසිරී යයි කොළ සුළඟට
ඉගිලී යයි නොහිතන දුර
හැලිලා මැලවී හෙමිහිට
ගිලිහී යයි ගස තනිකර

දැනුනා ගසටත් ඒ දුක
යන්නම යනකොට ඒ කොළ
නවතාගන්නත් බැරි කොට
හිටියා ගස මුණිවත රැක

අහුලා ආයෙත් හෙමිහිට
තියාගන්න හිතුවත් ගස
සුළඟට විසිරෙන ඒ කොළ
යන්නම යයි ගස අතහැර