ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගලවා මට තියා යන්න

ගලවා මට තියා යන්න

දේවක පහලවත්ත
2021-February

මවක් වගේ දිනක් එන්න
බබෙක් වෙලා තුරුල් වෙන්න
හිත් පතුලට නුඹ වඩින්න
හැම මොහොතක්
මගේ වෙන්න …..

අහස නුඹයි – හුස්ම වෙන්න
පොළව නුඹයි – සිත හදන්න
සිහිනේ වෙන්න – මට නිදන්න
අපි අපේ ද ? – මට කියන්න

ආත්මයම දිය කරන්න –
වියතක් මගෙ ලගින් ඉන්න
කතා කරන නුඹෙ ඇස් දෙක
මගෙ ද කියල මට කියන්න ?

තටු නැති මට – පියාබන්න
ඉගැන්නුවේ නුඹයි මැණික
නරකාදියෙන් මා ගලවා
සුරලෝ සැප දුන් පතිනිය

පහන ඉදියි මට නිවන්න
දෑස් පියා හිස සිඹින්න
කුරුලු පැටවු නිදිකරලා ………
මැණිකෙගෙ ළඟ ඉඩ තියන්න

නීලකොබෝ රටා ගෙතුව
ඉඟ නෙරියේ රැලි හදන්න
තව හිතකට ආසා හිතිලා
මැණිකගෙ රස හොරා ගන්න

මට අමතක නෑ – මතකය
අහිමි පෙමට – හිමි චිතකය
කාලිදාස ගේ සිරිතය
නුඹ වෙනුවෙන් දෙමි ජීවය

ගිලන් සිතට – ඔසු මැවෙන්න
නුඹෙ රූ සපු – තිරිහි වෙන්න
තහනම් පල නොපලගන්න
යමු මැණිකේ ගස සිදින්න

මගෙන් ගත්තු – මගේ තනිකම
ආයෙත් මට – දීලා යන්න
ඔබේ හදවත – ඉඩ මදි වෙයි
මගේ තනිකම – තියාගන්න

සක්වා ලිහිණි වියෝ දුකට
ගං දෑලේ විලාපයට
හිත් හොරකම් කල වරදට
ශාප කරයි තුන් ලෝකෙට

ඔයා මැණිකේ එයත් එක්ක …….
පරිස්සමින් දිනක් ඉන්න…….

එදාට ඔබගේ හදවත ……
ගලවා මට දීලා යන්න……