ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කොරෝනා කාලේ ආලේ

කොරෝනා කාලේ ආලේ

චන්ද්‍රවංශ ඥානසේකර - කැළණිය
2023-November

බාල චන්ද්‍ර සරි නලල යි

ඉන්ද්‍ර චාප නිල් දෙබැම යි

මීන නුවන් දිලෙයි නිවෙ යි

ඇගෙ කුටියට මා කැඳවයි

මුව කමල වැසුනු වැසුම් කඩයි

රන හසුන් කෙළින ලමැද විලයි

පුළුලුකුළු අග්නි තටාකය යි

මල් හී සර මහද පෙලයි

ලුහු බඳිමි සිහින රුව ඇගේ

සිතු විලේ කැකුළු නෙක පිපේ

සඳ මුහුණ සේල ඉවත ලා

ඇය සිනාසුනා

තුන් හිතක නොවූ අරුමෙකි

ඇගෙ දසන් නොවේ මුතු කැටි

මුව ඇගේ පර කුසුමකි

තව්තිසා සුව යහනේ

නුරා දැහැන් මිදුනා

දුටු සිහින පෙර යම් රැයේ

සිඳී මා නර ලොවට වැටුණා

2020

පුරුෂයින් ගේ ඇල්ම බැල්ම ගැන

සෙවිල්ලේ සිටින සියලු ම ස්ත්‍රීන්ට

කොරෝනා ව සමඟ පැමිණි මුව වැසුම් කඩ බලවත් ආශිර්වාදයක් විය ඇගේ රූපය මැනෙන පළමුවන

මිම්ම මුහුණ වන හෙයිනි