ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කැමති නැද්ද

කැමති නැද්ද

වජිර ජයවර්ධන
2022-January

ඉර වුනත් කැමති ඇති
වෙනස් වී මතුවෙන්න
සඳ වුනත් කැමති ඇති
දවල්ටත් පායන්න
මල් වුනත් කැමති ඇති
පිපිලාම හිනැහෙන්න
ගස උනත් කැමති ඇති
මල් වගේ මතුවෙන්න

ආදරේ මතුවෙන්න
හදවතට ඉඩ දෙන්න
ලැබුන තැන නවතින්න
නැවතිලා යළි යන්න
එපා හිත ගල් කරන්
වාඩි වී ඇලවෙන්න
දෙපා සවිමත් නිසා
නිදහසේ ඇවිදින්න