ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

උයන් තෙර

උයන් තෙර

සමන් කුලරත්න - ඔස්ට්‍රේලියාව
2021-February

උයන් තෙර තනිවෙලා
සිනා හඬ නැවතිලා
අපි එකට ඇවිද ගිය
මාවතම ගොළුවෙලා

තුරු හිසින් නික්මිලා
අතු පතර දැවටිලා
සෙමින් මා ළඟ වැටුන
මලෙක ඔබ සැඟවිලා

සුවඳ ගෙන තවරලා
හදවතම පුරවලා
හිස් නොකර මතු දිනක
හිඳිමි දිවි ඇති තුරා