ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

*උපාලි සර්ට උපහාරයක්*

*උපාලි සර්ට උපහාරයක්*

ලලිත් ද සිල්වා - නුගේගොඩ
2024-March

අපේ සර්ලා දින දින සමු ගන්නේ…
අතරින් පතර අප මිතුරොද එහි යන්නේ..
නොදැවී තවම අපි ටික පිටියේ ඉන්නේ…
සුන්දර මතක Set වූ කළ සමරන්නේ..

Saturday බොරැල්ලෙදි ආදාහනය…
නාලන්දයේ ලෙන්ගතු අපෙ ගෞරවය…
පුදකර අපි අපිම පාලා යහගුණය…
අඩියක් ගසා සුසුමක් යැවුවොත් හොදය…

අපිටත් වයස ගිය බව දැන් තේරෙන්නේ…
පඩිපෙල් නගින විට දනහිස් ඇවිලෙන්නේ….
මධුවිත “ෂොට්” එකක් ගැහුවම Fit වෙන්නේ…
ඒකත් ටිකයි ඉස්සර වගෙ නෑ බොන්නේ…

ඒ. බී. ලලිත් ද සිල්වා
2024/02/28