ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඉමිහිරි මතක..!

ඉමිහිරි මතක..!

ලලනී ගීකියනගේ - රත්නපුර
2023-August

නුවන් අද්දර කඳුළු පිණිකැට
රැයපුරා රහසේ වැටෙන්න…
සිත රිදුම් දෙන හැඟුම් සීමා
මායිමෙන් එපිටට ඇදෙන්න….
හෙටත් හීනෙක රැඳී ඇවිදින්
තවත් දුර ඇවිදින්න එන්න…
මගෙන් වරදක් වුනේ නැතිනම්
සමාවක් ඇයි ඇවිත් යන්න..!

හද රිදුම් දී වේදනාවෙන් මග
බලන දිනෙක…
මද පවන් වැද ලපළු නැලවෙන
සොඳුරු වන පෙතක…
සිත් තැවුල් ලසොවින් පිරුනු හද
වැලපෙනා රැයක…
සිර කරමි අහිතක් නැතිව පිදු
මිහිර ලෙන් දොරක…!

එදා දෙනුවන කඳුළු හංගා
ඉකිබිඳුම් නොයෙක..
සදා රිදුමක් නොවන්නට යලි යා යුතුයි මගක..
හොරෙන් ඇවිදින් අතරමංවුන
සොඳුරු රූ පෙලක..
අදත් ඇවිදින් පිරිමදී සිත
සුපෙම්වත් මතක…!

2023 07.27.