ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඉකිබිදුම

ඉකිබිදුම

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2023-November

දැනෙනව නම් …..

අත හැර යාමට
නලියන
කහපාට කොලයකට
දැනේවිද
තද සීතලට
කාත් කවුරුවත් නැතිව
දුක් විදින
තුරු හිසක
ඉකිබිදුම