ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඇසළ පෙරහැර

ඇසළ පෙරහැර

මාවැලි කුලතුංග - මහනුවර
2021-August

ඇහැළ මලින් බරවී ඇත වැව වටම
පිළිගන්නට වැනිය පෙරහැර අද හෙටම
එළියට නොයා හිරවී සිටියත් ගෙටම
පෙරහැර ගෙනෙන අසිරිය ඇත සිත යටම

කෝව්ඩ් ලොවපුරා පැතිරෙන බව ඇත්තයි
රැළි පිට රැළි නඟා එන මාදිලි රොත්තයි
පසුබැස පුරුදුනැති අපි හැමටම දස්සයි
මෙවරත් ඇසළ පෙරහර එනවා සත්තයි

පෙර රජදවස සිට පැවැතුන ඇසළ මහේ
සිරි දළදා වඩම්මන මහ මඟුල රැහේ
නෙක වෙස් අරන් නවතන්නට නිතර පහේ
සමතෙකු මෙතෙක් ජයගෙන සිටියාද කොහේ

සැනකෙළි සිරින් නොගියත් මං සිසාරා
සියලුම සිරිත් අඩු නොකරම පුරාලා
ඇතුලත මළුව නෙක ශ්‍රී යෙන් වෙලාලා
මෙවරත් නුවර පෙරහැර එයි දිලීලා

ලොව කොයිතරම් දිව්වත් ඉදිරියට වැරෙන්
අප පොහොසත්ය අගනා හෙළ සිරිත් සරින්
සිරි දන්තදා හිමි වඩවා බැතිවු සිතින්
දිවිහිමියෙන්ම සුරකිමු පෙර සිරිත නිතින්

රෝ බිය සමග නොයෙකුත් බාධා ඇත්තේ
ඒ සැම දරන්නට සවිබළ අඩු නැත්තේ
මරණය රැඟුම් දුන්නත් සිට එළිපත්තේ
නොසැලී හිඳින්නට බුදු මඟමය ඇත්තේ