ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඇගැයිම

ඇගැයිම

ජානකී එදිරිසිංහ
2022-October

කවියෙක් නොවෙමි නමගිය
කවියක් කියමි අවසර
මිහිරක් කවි ~ ලන්ඩනය
තෙවරක් පුදමි ආදරය