ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ආනන්තරීයයි මව්පියො හැර යාම

ආනන්තරීයයි මව්පියො හැර යාම

විශේෂඥ වෛද්‍ය උදාර කුලරත්න - එක්සත් රාජධානිය
2023-October

මානන් සිටින ලෝ නෙක විසිතුරු බෝම
බානෙන් බැදී ලුහුබැද යන තුන් යාම
පායන් පුන් සදත් ගොලුවී නොකියාම
ආනන්තරීයයි මව්පියො හැර යාම

අහසින් වැටෙන පින්නත් ලා දම්පාට
රහසින් වගේ කොදුරයි නොහැගේ කාට
දහසින් බැදි පියලි නැතිවත් එන දාට
මහසෙන් නුඹයි හිස කිරුලක් නැතුවාට

වැලට ගසම මිස පල නැත උර දුන්නේ
විලට දොලම මිස නෙලුමද දිය දෙන්නේ
මලට වඩා රැකගත් උන් කොයි ඉන්නේ
කලට වැදූ තනිකම දෝ මුමුනන්නේ