ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ආදරේ අභිමන්

ආදරේ අභිමන්

චන්ද්‍රා සේනාධීර - නවසිලන්තය
2024-March

තනිවූ ජීවන ගමනේ
කර්කශක නිවාලන්න
ආදරේ හබල දෝතින් අරන්… .
ඈ පැමිණියා. ….
ඔබ හද මැදුරට
කන්කළු හඬින් ගැයූ ගී,…….
සුවපත් කලා දහසක් හදවත්,….
වික්ටර්……
කලාකරුවාණෙනි!
රත්නයකි කලා ලොවට ඔබ මතුවටත්

27/1/2024