ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අවසන් හෝරාව

අවසන් හෝරාව

ආචාර්ය මංජුලා දිල්කුෂි සිල්වා - High Wycombe - UK
2022-February

දින සති ගෙවුණු වග දැනුනද ගිය වසරේ
දුක් සෝ තැවුල් මැද පාවුනි සෝ සයුරේ
සවනත වැකුනු දෑ නෙත බොඳ කර මිතුරේ
යන්නට ඇති ගලාබැස දෙකොපුල් අතරේ

අහිමිව හිමිව ඇත නොයෙකුත් දේ නිතින
මෙපමණ යැයි කියා කිව නොහැකිය මෙදින
මට මෙන් ඔබට නැත වෙනසක් එහි තිබෙන
නතුවණු මිසක එය වෙයි අටලෝ දහම

නවවසරක් උදා වෙනවා නොදැනීම
නව ජීවයන් එකතුව ඇත හැමදාම
ලොව හැර ගිය එවුන් රඳවා මතකයෙම
හැල්මේ දුවයි අපි කාලය පසුපසම

උඳුවප් මස ගෙවෙන අන්තිම හෝරාවයි
හෙට ඇරඹෙන දුරුතු මස තවමත් සීතයි
සිතතුළ ඉපිද මියයන සිතුවිලි බොහොමයි
කෙනෙකුන් හඬයි තවෙකෙක් මල්වෙඩි පුපුරයි