අවසන් සුසුම්

වෛද්‍ය ෂෙරින් නානායක්කාර
වෛද්‍ය ෂෙරින් නානායක්කාර
2021-November

අද දිනයේ මා යන බව මට දැනුනී
ජීවිතයේ අවසානය වෙත පැමිණී
අම්මා දුන්නු කිරි වල රස සිහි කෙරුනී
තනියෙන් ආමි අද මම තනියෙන් යනිමී

පොඩි කාලයේ විඳි දුක් ඇස් ඉදිරිපිට
පෙල ගැසී පෙනෙයි මා ජීවිතය මට
ඒ හැම දෙයක් සිදු විය දෛවය ලෙසට
අද මම සැනසුමෙන් යමි පාරාදීසයට

සතුටින් ගෙවපු අවදියකුත් මට තිබුනා
ඒ කාලයේ නොසැලී ඔබ ලඟ සිටියා
යන්නට බයක් නැ මේ මනු ලොව හැරදා
එකම දුක හිතේ සුදු තනි වන හින්දා

අවසන් සුසුම් අමාරුවෙන් හෙලන්නේ
දෙවියනි ඔබේ සරණයි මා යදින්නේ
නිදහස සොයා දෑස් පවා පියවෙන්නේ
හමු වෙනතුරා මගෙ සුදු ලඟමයි ඉන්නේ

– චිත්‍රය කිවිදිය විසින්