ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අවදිවව් නොනිදා නිදා

අවදිවව් නොනිදා නිදා

විදර්ශා පතිරත්න - කොබෙයිගනේ
2023-July

අනා බත් කට කවා දැඩි කළ දූ පුතුන් තුරුලෙහි එදා
හිනා වෙනවා පියඹන්නට මුදු මොළොක් දෑලම විදා
දිනා දෙන්නට ලෝකයක් හෙට කැදැල්ලෙන් හැරියත් මුදා
තනා දෙනවද පියා නෙතුපිය සුසානෙට යන මග සදා

මනා සේ රැකවල් යොදා මුර නොකෙරුවොත් හැකි වෙර යොදා
හිනා වෙන්නට වරම් අහිමිව හඬන්නට වේවී සදා
ගෙනා ආයුෂ මඟින් අහවර කරන වැළලෙන මං හදා
උනා නීතියෙ රැහැන් පටවල් තිරිසනුන් ඇත මුව විදා

විනා අපි අපි අවදියෙන් මිස නීතියට පැවරුම් යොදා
උනා යුතුකම් නිදැල්ලේ දූ පුතුන් නොහැරා ඉමු සදා
තනා බලමුළු සිව් දිගන්තයෙ නැතත් නිලතල උර රඳා
දිනා දෙන්නට ලොවක් සුරැකුම් අවදිවව් නොනිදා නිදා