ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අම්මා

අම්මා

කුමාරි ගවරම්මාන
2021-January

අම්මා කියා දෙදෙනකු නැත මේ ලෝකේ
ගෙදර බුදුන් ලෙස සැලකුව කත ඈනේ
අම්මා ඉන්න තුරු අගයක් නෑ ලෝකේ
නැතිදා ඔබගේ දුක කාහට කියනු අනේ

ගගෙහි ඇන්ද ඉර වාගෙයි සිත ඈගේ
කොපමණ දුක් ඇතත් ඒවා නෑනේ හිතේ
බත්පත බෙදන විට සිහියට ඔබ ආවේ
අම්මා මිසක් කවුරුද ඔබ දෙස බැලුවේ

අම්මා ඉන්න කාලයේ හොඳ හැටි බලනු
ලැබෙනා සෙත දන්නවද ඔබ මගෙ යාලූ
මුලු හදවතින්ම ය ඇයගේ සෙත් යාලූ
පමා නොවි මවු හට සලකනු යාලූ

28-12-2020