ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අම්මා ගැන මතක

අම්මා ගැන මතක

මාලිනී වික්‍රමනායක - කොළඹ
2021-December

අම්මා ගැන මතක සිහියට නැගෙන විට
දන්නා කියන තොරතුරු පෙල ගැසෙයි මට
පෙන්නා හපන්කම් රසකර උයන විට
දැම්මා මතක මේ ලෙස කවි පදයකට

පිට්ටුද ආප්පද දෝසිද තෙල් කෑම
කොස් දෙල් අලබතල පදමට තැම්බීම
අඩු සම්පත් වලින් වැඩියෙන්රස දීම
ඒ හැකියාව මම පවසන්නේ කෝම

දෙහිගෙඩියත් කැපුවේ හරි කලාවට
මුරුන්ගා කරල කැපුවේ ලතාවට
වැටකොලු කෙසෙල් ලෙලි ගැසුවේ රටාවට
මතකෙට නැගෙයි මම උයනා වෙලාවට.

නිතරම ලොකු කොටස තාත්තාටයි දුන්නේ
අඩුවැඩි නොකොට අපටත් බෙදලා දෙන්නේ
තිත්තද සැරද හොඳ නරකක්නොසොයන්නේ
රජබොජුනක් වගෙයි අපසැම පිළිගන්නේ.