ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ළහිරු දෙද්දුවකුමාර

ළහිරු දෙද්දුවකුමාර

2022-June